Published: 2020-06-18

СУЧАСНА МУЗИЧНА НАУКА: ІДЕЇ, МЕТОДОЛОГІЇ, ДИСКУРСИ

АКТУАЛЬНІ НАПРЯМКИ УКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕРПРЕТОЛОГІЇ